ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
  1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

При заплащане на цената на заявената стока в брой, потребителят се задължава да я изплати в пълен размер в момента на доставката на поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, „Магнум-Д” се задължава да възстанови частично или изцяло изплатената сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, „Магнум-Д” автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.  При плащане по банков път, потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на „Магнум-Д”, посочена в изпратената фактура и след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, „Магнум-Д” се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, „Магнум-Д” автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.