ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ www.aux.bg
  1. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ www.aux.bg

 

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през www.midea-bg.com стоки, потребителят е необходимо да се регистрира като попълни регистрационна форма и изрази съгласието си с настоящите Общи условия. Потребителят  гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма са истински, пълни и точни. В случай, че потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, „Магнум-Д” има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

 

При заявка на поръчка потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка, както и заплащане на цената, според предложените на www.aux.bg възможности. По всяко време преди завършването на заявката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. ”Магнум-Д” има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената в размера, в който е бил посочен на сайта по време на заявката на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта „Магнум-Д” има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.